Συμβουλή της Ημέρας

Intrinsic Foot Strength

Προσεχή Σεμινάρια

FUNCTIONALRANGERELEASE®

LOWER LIMB:
NORTH AMERICA (online) - Oct 16 - 17, 2021

SPINE:
NORTH AMERICA (online) - Nov 27 - 28, 2021

FUNCTIONALRANGECONDITIONING®

Las Vegas, USA (live) - Oct 23 - 24, 2021
Toronto, CANADA (live) - Nov 20 - 21, 2021
America & Europe (online) - Jan 15 - 16, 2022