Συμβουλή της Ημέρας

Dr. John's Video Pick of the Week

Προσεχή Σεμινάρια

FUNCTIONAL RANGE RELEASE®

LOWER LIMB:
North America online - September 12 - 13, 2020
UPPER LIMB:
North America online - October 3-4, 2020

FUNCTIONAL RANGE CONDITIONING® (FRC)

North/South America (online) - September 12 - 13, 2020
Europe (online) - September 26 - 27, 2020
Spain (online) - October 24 - 25, 2020