Βιογραφικό
 <FONT SIZE=5>Ιωάννης Σαρατσιώτης

Ιωάννης Σαρατσιώτης
BSc, BA, PT, DC, DAc, FRCms
Doctor of Chiropractic - Φυσικοθεραπευτής

? ?. ??????? ??????????? ???????? ??? ??????? ??? ?????????????? ?? ?????? Bachelor of Science ???? ????????? ??? Bachelor of Arts ???? ???????????? ??? ?? ???????????? ??? McMaster (???????).

?????????, ? ?. ??????????? ?????????? ?? Doctor ?????????????? ??? ??? ????????????? ????? ??? ???? ?????? (New York Chiropractic College) ?? 2003 ?? ????????. ?????? ?????????? ?? ????? ?????????/???????? ???? ??? ??????? ????????? (McMaster University), ??? ??????? Graston, ??? ??? Motus Taping Techniques®.

? ?. ??????????? ???? ???????? ???? ???????? ???????? ???????, ??? ???? ??????????? ???????? ???????????? ?????. ?????????, ???????? ???????? ?????????, ???????????, ??? ????????????? ?? ???????? ???????????? ????????, ??? ????? ?????????? ??? Functional Anatomic Palpation (FAP) Systems www.functionalanatomyseminars.com

Email: drjohn@physicalmed.gr

PRESENTATIONS

Nov 2016: Myofascial Tightness, Stiffness, Contracture: Clinical Implications and Applications - World Massage Conference

Nov 2012: Synergists: Using Functional Biomechanics to Obtain Optimal Therapeutic Results - World Massage Conference

• June 2010: Functional outsomes and quality of life after tibial plafon (Pilon) fractures - 11th European Orthopaedic & Traumatology Congress (Spain)

• Dec 2009: Rehabilitation Protocol Using a Biomechanical Model following Cervical Spine Fusion - 3rd National Symposium on Spine Biomechanics and Biotechnology (Greece)

• Oct 2009: Diagnosis and Treatment of Posterior Interosseous Nerve Syndrome using Soft Tissue Manipulation Therapy: A Case Study - 2nd Fascia Congress (Amsterdam, The Netherlands)

• Apr 2009: Biomechanics of the cervical spine - Annual Orthopaedic Seminar of Northern Greece (Greece)

• Feb 2009: Rehabilitation of injuries to the pelvic girdle - 5th Annual Symposium of the Hellenic Trauma Society (Greece)

• Oct 2008: Management of lumbar spine stenosis. 2nd Annual Symposium for the Spine (Greece)

• Oct 2008: Manipulations of the Shoulder Girdle - 18th Annual Symposium of the Hellenic Physiotherapy Society (Greece)
Συμβουλή της Ημέρας

Elbow Bioflow

Προσεχή Σεμινάρια

FUNCTIONALRANGERELEASE

UPPER LIMB:
Worldwide (online) - Mar 2, 2024

FUNCTIONALRANGECONDITIONING

Sydney, Australia (live) - Feb 17, 2024
Milan, Italy (live) - Mar 23, 2024
Seoul, Korea (live) - Apr 6, 2024

KINSTRETCH

Costa Mesa, CA, USA - Mar 23, 2024