Σεμιναρια

FUNCTIONALRANGERELEASE

UPPER LIMB:
Worldwide (online) - Mar 2, 2024


Σκοπός των σεμιναρίων είναι η εκπαίδευση στην αξιολόγηση και τον εντοπισμό των αιτιών ενός προβληματος γρηγορα και αποτελεσματικά, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό πρωτόκολλο θεραπείας. Η τεχνικη Functional Range Release® είναι βασίζεται σε τεχνικές μυοπεριτονιακης απελευθέρωσης. Oποιοσδηποτε περιορισμός στην περιτονία μπορεί να προκαλέσει αυξημένη τάση, με αποτέλεσμα περιορισμό στη λειτουργικία του σώματος και φυσικά πόνο. Η τεχνικη είναι προστατευμένη με πιστοποιητικό ευρεσιτεχνίας.


FUNCTIONALRANGECONDITIONING

Sydney, Australia (live) - Feb 17, 2024
Milan, Italy (live) - Mar 23, 2024
Seoul, Korea (live) - Apr 6, 2024


Η τεχνική Functional Range Conditioning®(FRC) είναι ένα σύστημα εκπαίδευσης της κινητικότητας (κινητικότητα = ευκαμψία + δύναμη). Κινητικότητα είναι το ποσοστό διαθέσιμου εύρους κίνησης μιάς άρθρωσης. Όσο πιο κινητικό είναι ένα άτομο, τόσο πιο εύκολα μπορεί να φτάσει στο μέγιστο την δυνατότητα κίνησης με ασφάλεια, ικανότητα, και αποτελεσματικά. Το σύστημα FRC® διδάσκει στους συμμετέχοντες (από manual therapists/χειροθεραπευτές, γυμναστές, φυσικοθεραπευτές, καθώς και χειροπράκτες) πως να βελτιώσουν την κινητικότητα των πελατών/ασθενών τους, καθώς και των ίδιων, εντάσοντας το FRC® σε ένα πρόγραμμα εκγύμνασης και αποκατάστασης με καλύτερα αποτελέσματα.

KINSTRETCH

Costa Mesa, CA, USA - Mar 23, 2024


A movement enhancement system that develops maximum body control, flexibility, and usable ranges of motion. The KINSTRETCH® system is one born out of scientific research. All of the movements and training techniques have been selected based on a meticulous and rigorous investigation of evidence, conducted by physical conditioning and medical experts, as it pertains to body control, injury prevention, joint health, and physical longevity.

Συμβουλή της Ημέρας

Elbow Bioflow

Προσεχή Σεμινάρια

FUNCTIONALRANGERELEASE

UPPER LIMB:
Worldwide (online) - Mar 2, 2024

FUNCTIONALRANGECONDITIONING

Sydney, Australia (live) - Feb 17, 2024
Milan, Italy (live) - Mar 23, 2024
Seoul, Korea (live) - Apr 6, 2024

KINSTRETCH

Costa Mesa, CA, USA - Mar 23, 2024