Σεμιναρια

FUNCTIONALRANGERELEASE®

LOWER LIMB:
NORTH AMERICA (online) - Oct 16 - 17, 2021

SPINE:
NORTH AMERICA (online) - Nov 27 - 28, 2021


Σκοπός των σεμιναρίων είναι η εκπαίδευση στην αξιολόγηση και τον εντοπισμό των αιτιών μιας κατάστασης γρήγορα και αποτελεσματικά, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό πρωτόκολλο θεραπείας. Η τεχνική Functional Range Release® είναι βασίζεται σε τεχνικές μυοπεριτονιακής απελευθέρωσης. Oποιοσδήποτε περιορισμός στην περιτονία μπορεί να προκαλέσει αυξημένη τάση, με αποτέλεσμα περιορισμό στη λειτουργικία του σώματος και φυσικά πόνο. Η τεχνική είναι προστατευμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
(περισότερες πληροφορίες στο info@physicalmed.gr)

FUNCTIONALRANGECONDITIONING®

Las Vegas, USA (live) - Oct 23 - 24, 2021
Toronto, CANADA (live) - Nov 20 - 21, 2021
America & Europe (online) - Jan 15 - 16, 2022


Η τεχνική Functional Range Conditioning®(FRC) είναι ένα σύστημα εκπαίδευσης της κινητικότητας (κινητικότητα = ευκαμψία + δύναμη). Κινητικότητα είναι το ποσοστό χρησιμοποιήσιμου εύρους κίνησης μιάς άρθρωσης. Όσο πιο κινητικό είναι έναι άτομο, τόσο πιο εύκολα μπορεί να φτάσει στο μέγιστο την δυνατότητα κίνησης με ασφάλεια, ικάνα, και αποτελεσματικά. Το σύστημα FRC® διδάσκει στους συμμετέχοντες (από manual therapists/χειροθεραπευτές, γυμναστές, φυσικοθεραπευτές, καθώς και χειροπράκτες) πως να βελτιώσουν την κινητικότητα των πελατών/ασθενών τους, καθώς και των ίδιων, εντάσοντας το FRC® σε ένα πρόγραμμα εκγύμνασης και αποκατάστασης με καλύτερα αποτελέσματα.
(περισότερες πληροφορίες στο info@physicalmed.gr)

Συμβουλή της Ημέρας

Intrinsic Foot Strength

Προσεχή Σεμινάρια

FUNCTIONALRANGERELEASE®

LOWER LIMB:
NORTH AMERICA (online) - Oct 16 - 17, 2021

SPINE:
NORTH AMERICA (online) - Nov 27 - 28, 2021

FUNCTIONALRANGECONDITIONING®

Las Vegas, USA (live) - Oct 23 - 24, 2021
Toronto, CANADA (live) - Nov 20 - 21, 2021
America & Europe (online) - Jan 15 - 16, 2022