Σεμιναρια

FUNCTIONAL RANGE RELEASE®

LOWER LIMB:
North America online - September 12 - 13, 2020
UPPER LIMB:
North America online - October 3-4, 2020


Σκοπός των σεμιναρίων είναι η εκπαίδευση στην αξιολόγηση και τον εντοπισμό των αιτιών μιας κατάστασης γρήγορα και αποτελεσματικά, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό πρωτόκολλο θεραπείας. Η τεχνική Functional Range Release® είναι βασίζεται σε τεχνικές μυοπεριτονιακής απελευθέρωσης. Oποιοσδήποτε περιορισμός στην περιτονία μπορεί να προκαλέσει αυξημένη τάση, με αποτέλεσμα περιορισμό στη λειτουργικία του σώματος και φυσικά πόνο. Η τεχνική είναι προστατευμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
(περισότερες πληροφορίες στο info@physicalmed.gr)

FUNCTIONAL RANGE CONDITIONING® (FRC)

North/South America (online) - September 12 - 13, 2020
Europe (online) - September 26 - 27, 2020
Spain (online) - October 24 - 25, 2020


Η τεχνική Functional Range Conditioning®(FRC) είναι ένα σύστημα εκπαίδευσης της κινητικότητας (κινητικότητα = ευκαμψία + δύναμη). Κινητικότητα είναι το ποσοστό χρησιμοποιήσιμου εύρους κίνησης μιάς άρθρωσης. Όσο πιο κινητικό είναι έναι άτομο, τόσο πιο εύκολα μπορεί να φτάσει στο μέγιστο την δυνατότητα κίνησης με ασφάλεια, ικάνα, και αποτελεσματικά. Το σύστημα FRC® διδάσκει στους συμμετέχοντες (από manual therapists/χειροθεραπευτές, γυμναστές, φυσικοθεραπευτές, καθώς και χειροπράκτες) πως να βελτιώσουν την κινητικότητα των πελατών/ασθενών τους, καθώς και των ίδιων, εντάσοντας το FRC® σε ένα πρόγραμμα εκγύμνασης και αποκατάστασης με καλύτερα αποτελέσματα.
(περισότερες πληροφορίες στο info@physicalmed.gr)

Συμβουλή της Ημέρας

Dr. John's Video Pick of the Week

Προσεχή Σεμινάρια

FUNCTIONAL RANGE RELEASE®

LOWER LIMB:
North America online - September 12 - 13, 2020
UPPER LIMB:
North America online - October 3-4, 2020

FUNCTIONAL RANGE CONDITIONING® (FRC)

North/South America (online) - September 12 - 13, 2020
Europe (online) - September 26 - 27, 2020
Spain (online) - October 24 - 25, 2020