Σεμιναρια

FUNCTIONALRANGERELEASE

LOWER LIMB:
Worldwide (online) - Oct 22, 2022


Σκοπός των σεμιναρίων είναι η εκπαίδευση στην αξιολόγηση και τον εντοπισμό των αιτιών μιας κατάστασης γρήγορα και αποτελεσματικά, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό πρωτόκολλο θεραπείας. Η τεχνική Functional Range Release® είναι βασίζεται σε τεχνικές μυοπεριτονιακής απελευθέρωσης. Oποιοσδήποτε περιορισμός στην περιτονία μπορεί να προκαλέσει αυξημένη τάση, με αποτέλεσμα περιορισμό στη λειτουργικία του σώματος και φυσικά πόνο. Η τεχνική είναι προστατευμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

FUNCTIONALRANGECONDITIONING

Marlborough, UK (live) - July 9, 2022
Boston, USA (live) - Jul 16, 2022
Seoul, KOREA (live) - Aug 27, 2022


Η τεχνική Functional Range Conditioning®(FRC) είναι ένα σύστημα εκπαίδευσης της κινητικότητας (κινητικότητα = ευκαμψία + δύναμη). Κινητικότητα είναι το ποσοστό χρησιμοποιήσιμου εύρους κίνησης μιάς άρθρωσης. Όσο πιο κινητικό είναι έναι άτομο, τόσο πιο εύκολα μπορεί να φτάσει στο μέγιστο την δυνατότητα κίνησης με ασφάλεια, ικάνα, και αποτελεσματικά. Το σύστημα FRC® διδάσκει στους συμμετέχοντες (από manual therapists/χειροθεραπευτές, γυμναστές, φυσικοθεραπευτές, καθώς και χειροπράκτες) πως να βελτιώσουν την κινητικότητα των πελατών/ασθενών τους, καθώς και των ίδιων, εντάσοντας το FRC® σε ένα πρόγραμμα εκγύμνασης και αποκατάστασης με καλύτερα αποτελέσματα.

KINSTRETCH

Costa Mesa, CA (live) - June 4, 2022
North America (online) - June 25, 2022
Worldwide (online) - Oct 1, 2022


A movement enhancement system that develops maximum body control, flexibility, and usable ranges of motion. The KINSTRETCH® system is one born out of scientific research. All of the movements and training techniques have been selected based on a meticulous and rigorous investigation of evidence, conducted by physical conditioning and medical experts, as it pertains to body control, injury prevention, joint health, and physical longevity.

Συμβουλή της Ημέρας

Intrinsic Foot Strength

Προσεχή Σεμινάρια

FUNCTIONALRANGERELEASE

LOWER LIMB:
Worldwide (online) - Oct 22, 2022

FUNCTIONALRANGECONDITIONING

Marlborough, UK (live) - July 9, 2022
Boston, USA (live) - Jul 16, 2022
Seoul, KOREA (live) - Aug 27, 2022

KINSTRETCH

Costa Mesa, CA (live) - June 4, 2022
North America (online) - June 25, 2022
Worldwide (online) - Oct 1, 2022