Σεμιναρια

FUNCTIONALRANGERELEASE®

UPPER LIMB:
EUROPE (online) - Jan 29-30, 2022
SPINE:
EUROPE (online) - Mar 5-6, 2022
LOWER LIMB:
NORTH AMERICA (online) - Mar 26-27, 2022


Σκοπός των σεμιναρίων είναι η εκπαίδευση στην αξιολόγηση και τον εντοπισμό των αιτιών μιας κατάστασης γρήγορα και αποτελεσματικά, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό πρωτόκολλο θεραπείας. Η τεχνική Functional Range Release® είναι βασίζεται σε τεχνικές μυοπεριτονιακής απελευθέρωσης. Oποιοσδήποτε περιορισμός στην περιτονία μπορεί να προκαλέσει αυξημένη τάση, με αποτέλεσμα περιορισμό στη λειτουργικία του σώματος και φυσικά πόνο. Η τεχνική είναι προστατευμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
(περισότερες πληροφορίες στο info@physicalmed.gr)

FUNCTIONALRANGECONDITIONING®

N/S America (online) - Jan 29-30, 2022
Europe (online) - Feb 19-20, 2022
New York, USA (live) - Mar 5-6, 2022
Australasia (online) - Mar 26-27, 2022
N/S America (online) - Apr 9-10, 2022


Η τεχνική Functional Range Conditioning®(FRC) είναι ένα σύστημα εκπαίδευσης της κινητικότητας (κινητικότητα = ευκαμψία + δύναμη). Κινητικότητα είναι το ποσοστό χρησιμοποιήσιμου εύρους κίνησης μιάς άρθρωσης. Όσο πιο κινητικό είναι έναι άτομο, τόσο πιο εύκολα μπορεί να φτάσει στο μέγιστο την δυνατότητα κίνησης με ασφάλεια, ικάνα, και αποτελεσματικά. Το σύστημα FRC® διδάσκει στους συμμετέχοντες (από manual therapists/χειροθεραπευτές, γυμναστές, φυσικοθεραπευτές, καθώς και χειροπράκτες) πως να βελτιώσουν την κινητικότητα των πελατών/ασθενών τους, καθώς και των ίδιων, εντάσοντας το FRC® σε ένα πρόγραμμα εκγύμνασης και αποκατάστασης με καλύτερα αποτελέσματα.
(περισότερες πληροφορίες στο info@physicalmed.gr)

Συμβουλή της Ημέρας

Intrinsic Foot Strength

Προσεχή Σεμινάρια

FUNCTIONALRANGERELEASE®

UPPER LIMB:
EUROPE (online) - Jan 29-30, 2022
SPINE:
EUROPE (online) - Mar 5-6, 2022
LOWER LIMB:
NORTH AMERICA (online) - Mar 26-27, 2022

FUNCTIONALRANGECONDITIONING®

N/S America (online) - Jan 29-30, 2022
Europe (online) - Feb 19-20, 2022
New York, USA (live) - Mar 5-6, 2022
Australasia (online) - Mar 26-27, 2022
N/S America (online) - Apr 9-10, 2022