Δημοσιεύσεις

FASCIA: Clinical Applications for Health and Human Performance


Ο Ιωάννης Σαρατσιώτης έχει συμμετάσχει στη συγγραφή μέρους αυτού του βιβλίου


Η περιτονία - συνδετικός ιστός είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες για την ιδανική σωματική απόδοση. Ο ρόλος της διατροφής στην σωστή λειτουργία της περιτονίας, το πως διάφοροι τραυματισμοί και παθήσεις επηρεάζουν την περιτονία, και οι τεχνικές θεραπευτικής αποκατάστασης των τραυματισμένων ιστών είναι απαραίτητες για να αυξήσουν την απόδοση ενός ατόμου. Το βιβλίο αυτό ξεκινά με την βασική περιγραφή του συνδετικού ιστού, την ιστολογία, ανατομία, και βιοχημεία του, και συνεχίζει με κλινικές εφαρμογές, διατροφικές και φαρμακολογικές συμβουλές για σωστή υποστήριξη του ιστού, και τεχνικές για την αντιμετώπιση τραυματισμών και παθήσεων που σχετίζονται με την περιτονία και τον συνδετικό ιστό.
LITERATURE REVIEW: A Review of Compressive Ulnar Neuropathy at the Elbow

John Saratsiotis, Chad Robertson (J Manipulative Physiol Ther . 2005 Jun;28(5):345.)


Objective: To review the anatomy, etiology, and symptoms associated with compressive ulnar neuropathy at the elbow and to discuss the diagnosis and treatment of this condition.

Data source: The following were searched for information relevant to cubital tunnel syndrome: MEDLINE, WorldCat, and Index to Chiropractic Literature.

Results: Cubital tunnel syndrome is the second most common nerve compression syndrome of the upper extremity. Clinical features of this syndrome are described along with electrodiagnostic techniques that can be used to provide evidence concerning the probable location, character, and severity of the lesion affecting the ulnar nerve. Conservative treatment of cubital tunnel syndrome is recommended for patients with intermittent symptoms and without changes in cutaneous sensation or muscle atrophy.

Conclusion: A definitive diagnosis can best be made using clinical tests along with nerve conduction studies and electromyography, conservative treatment can be effective in treating this neuropathy in mild cases; in moderate or severe cases, surgery may be necessary.

Συμβουλή της Ημέρας

Προσεχή Σεμινάρια

FUNCTIONALRANGERELEASE

UPPER LIMB:
Worldwide (online) - Mar 4, 2023
Cleveland, OH (live) - May 20, 2023

FUNCTIONALRANGECONDITIONING

Signal Hill, California USA (live) - Mar 4, 2023
Seoul, KOREA (live) - Mar 25, 2023
Toronto, CANADA (live) - Apr 15, 2023

KINSTRETCH

Worldwide (online) - Mar 25, 2023