Σεμιναρια

FUNCTIONALRANGERELEASE

SPINE:
Worldwide (online) - Nov 2, 2024


Σκοπός των σεμιναρίων είναι η εκπαίδευση στην αξιολόγηση και τον εντοπισμό των αιτιών ενός προβληματος γρηγορα και αποτελεσματικά, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό πρωτόκολλο θεραπείας. Η τεχνικη Functional Range Release® είναι βασίζεται σε τεχνικές μυοπεριτονιακης απελευθέρωσης. Oποιοσδηποτε περιορισμός στην περιτονία μπορεί να προκαλέσει αυξημένη τάση, με αποτέλεσμα περιορισμό στη λειτουργικία του σώματος και φυσικά πόνο. Η τεχνικη είναι προστατευμένη με πιστοποιητικό ευρεσιτεχνίας.


FUNCTIONALRANGECONDITIONING

Brno, Czech Republic (live) - Sept 7, 2024
Pescara, Italy (live) - Oct 26, 2024
Seoul, Korea (live) - Dec 21, 2024


Η τεχνική Functional Range Conditioning®(FRC) είναι ένα σύστημα εκπαίδευσης της κινητικότητας (κινητικότητα = ευκαμψία + δύναμη). Κινητικότητα είναι το ποσοστό διαθέσιμου εύρους κίνησης μιάς άρθρωσης. Όσο πιο κινητικό είναι ένα άτομο, τόσο πιο εύκολα μπορεί να φτάσει στο μέγιστο την δυνατότητα κίνησης με ασφάλεια, ικανότητα, και αποτελεσματικά. Το σύστημα FRC® διδάσκει στους συμμετέχοντες (από manual therapists/χειροθεραπευτές, γυμναστές, φυσικοθεραπευτές, καθώς και χειροπράκτες) πως να βελτιώσουν την κινητικότητα των πελατών/ασθενών τους, καθώς και των ίδιων, εντάσοντας το FRC® σε ένα πρόγραμμα εκγύμνασης και αποκατάστασης με καλύτερα αποτελέσματα.

KINSTRETCH

WORLDWIDE (online) - Oct 5, 2024


A movement enhancement system that develops maximum body control, flexibility, and usable ranges of motion. The KINSTRETCH® system is one born out of scientific research. All of the movements and training techniques have been selected based on a meticulous and rigorous investigation of evidence, conducted by physical conditioning and medical experts, as it pertains to body control, injury prevention, joint health, and physical longevity.

Συμβουλή της Ημέρας

TLF and chronic low back pain

Προσεχή Σεμινάρια

FUNCTIONALRANGERELEASE

SPINE:
Worldwide (online) - Nov 2, 2024

FUNCTIONALRANGECONDITIONING

Brno, Czech Republic (live) - Sept 7, 2024
Pescara, Italy (live) - Oct 26, 2024
Seoul, Korea (live) - Dec 21, 2024

KINSTRETCH

WORLDWIDE (online) - Oct 5, 2024