Σεμιναρια

FUNCTIONALRANGERELEASE

UPPER LIMB:
Worldwide (online) - Mar 4, 2023
Cleveland, OH (live) - May 20, 2023


Σκοπός των σεμιναρίων είναι η εκπαίδευση στην αξιολόγηση και τον εντοπισμό των αιτιών μιας κατάστασης γρήγορα και αποτελεσματικά, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό πρωτόκολλο θεραπείας. Η τεχνική Functional Range Release® είναι βασίζεται σε τεχνικές μυοπεριτονιακής απελευθέρωσης. Oποιοσδήποτε περιορισμός στην περιτονία μπορεί να προκαλέσει αυξημένη τάση, με αποτέλεσμα περιορισμό στη λειτουργικία του σώματος και φυσικά πόνο. Η τεχνική είναι προστατευμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

FUNCTIONALRANGECONDITIONING

Signal Hill, California USA (live) - Mar 4, 2023
Seoul, KOREA (live) - Mar 25, 2023
Toronto, CANADA (live) - Apr 15, 2023


Η τεχνική Functional Range Conditioning®(FRC) είναι ένα σύστημα εκπαίδευσης της κινητικότητας (κινητικότητα = ευκαμψία + δύναμη). Κινητικότητα είναι το ποσοστό χρησιμοποιήσιμου εύρους κίνησης μιάς άρθρωσης. Όσο πιο κινητικό είναι έναι άτομο, τόσο πιο εύκολα μπορεί να φτάσει στο μέγιστο την δυνατότητα κίνησης με ασφάλεια, ικάνα, και αποτελεσματικά. Το σύστημα FRC® διδάσκει στους συμμετέχοντες (από manual therapists/χειροθεραπευτές, γυμναστές, φυσικοθεραπευτές, καθώς και χειροπράκτες) πως να βελτιώσουν την κινητικότητα των πελατών/ασθενών τους, καθώς και των ίδιων, εντάσοντας το FRC® σε ένα πρόγραμμα εκγύμνασης και αποκατάστασης με καλύτερα αποτελέσματα.

KINSTRETCH

Worldwide (online) - Mar 25, 2023


A movement enhancement system that develops maximum body control, flexibility, and usable ranges of motion. The KINSTRETCH® system is one born out of scientific research. All of the movements and training techniques have been selected based on a meticulous and rigorous investigation of evidence, conducted by physical conditioning and medical experts, as it pertains to body control, injury prevention, joint health, and physical longevity.

Συμβουλή της Ημέρας

Thoracolumbar Fascia and CLBP

Προσεχή Σεμινάρια

FUNCTIONALRANGERELEASE

UPPER LIMB:
Worldwide (online) - Mar 4, 2023
Cleveland, OH (live) - May 20, 2023

FUNCTIONALRANGECONDITIONING

Signal Hill, California USA (live) - Mar 4, 2023
Seoul, KOREA (live) - Mar 25, 2023
Toronto, CANADA (live) - Apr 15, 2023

KINSTRETCH

Worldwide (online) - Mar 25, 2023