Υπηρεσίες
Φυσικοθεραπεία

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), απασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με τους ιατρούς, με την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα.
Χειροπρακτική

Είναι ένας θεραπευτικός κλάδος υγείας που σχετίζεται με την αντιμετώπιση και πρόληψη επώδυνων συνδρόμων και δυσλειτουργικών καταστάσεων, που οφείλονται σε προβλήματα του μυοσκελετικού συστήματος. Επεμβαίνει με ειδικούς χειρισμούς (ανατάξεις) και μαλάξεις. Η χειροπρακτική μπορεί να βοηθήσει άτομα όλων των ηλικιών με προβλήματα μυοσκελετικής και νευρολογικής φύσεως.
Ιατρικός Βελονισμός

Ο Βελονισμός είναι μία τεχνική που στηρίζεται στην εφαρμογή βελονών σε ειδικά σημεία του σώματος. Στερείται παρενεργειών και είναι εντελώς ακίνδυνος όταν εφαρμόζεται σωστά και τηρούνται αυστηρά οι κανόνες εφαρμογής του. Οι βελόνες που χρησιμοποιούνται είναι μιας χρήσεως. Στην κλινική πράξη, οι ερευνητές συμφωνούν ως προς την αποτελεσματικότητα του βελονισμού, γιατί αποδεικνύεται σημαντικό αναλγητικό μέσο τόσο στον οξύ όσο και στο χρόνιο πόνο.
Functional Range Release Technique®

Η τεχνική Functional Range Release, είναι μια τεχνική βασιζόμενη στην μυοπεριτονιακή απελευθέρωση. Έτσι οποιοσδήποτε περιορισμός στη περιτονία μπορεί να προκαλέσει αυξημένη τάση, με αποτέλεσμα τον περιορισμό στη λειτουργικότητα του ατόμου και φυσικά πόνο. Αυτή η συγχρονη τεχνική μειώνει τους περιορισμούς στην περιτονία και στις διάφορες μυϊκές ομάδες αυξάνοντας την απόδοση και λειτουργία των ιστών αυτών.
Functional Range Conditioning®

Η τεχνική Functional Range Conditioning®(FRC) είναι ένα σύστημα εκπαίδευσης της κινητικότητας (κινητικότητα = ευκαμψία + δύναμη). Κινητικότητα είναι το ποσοστό χρησιμοποιήσιμου εύρους κίνησης μιάς άρθρωσης. Όσο πιο κινητικό είναι έναι άτομο, τόσο πιο εύκολα μπορεί να φτάσει στο μέγιστο την δυνατότητα κίνησης με ασφάλεια, ικάνα, και αποτελεσματικά.
Συμβουλή της Ημέρας

TLF and chronic low back pain

Προσεχή Σεμινάρια

FUNCTIONALRANGERELEASE

SPINE:
Worldwide (online) - Nov 2, 2024

FUNCTIONALRANGECONDITIONING

Brno, Czech Republic (live) - Sept 7, 2024
Pescara, Italy (live) - Oct 26, 2024
Seoul, Korea (live) - Dec 21, 2024

KINSTRETCH

WORLDWIDE (online) - Oct 5, 2024